Våra bilder

I Amos Andersons konstmuseum 2007 – 2009. 1800–1910-talets konst från STSY:s samlingar