Helene Schjerfbeck, Fête juive (Lövhyddohögtid), 1883, olja på duk, 115 x 172 cm. Bild: Matias Uusikylä.
Helene Schjerfbeck, Fête juive (Lövhyddohögtid), 1883, olja på duk, 115 x 172 cm. Bild: Matias Uusikylä.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Bankir Ane Gyllenberg (1891–1977) och hans fru Signe (1895–1977) grundade år 1949 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Stiftelsens uppgift är att genom stipendier understöda medicinsk forskning (psykosomatik och blodforskning) och antroposofisk forskning som baserar sig på Rudolf Steiners kunskapsväg, samt att upprätthålla museiverksamhet i parets gamla hem på Granö i Helsingfors. Konst- och hemmuseet Villa Gyllenberg består av paret Gyllenbergs hem och en galleridel som byggts till senare. I galleriet ordnas tidvis konserter och evenemang och där finns även museets café.

Ane Gyllenberg var intresserad av konst och samlade unders sin livstid en ansenlig konstsamling med verk av både finländska och utländska konstnärer från 1500-talet till 1970-talet. Efter parets frånfälle har stiftelsen utökat samlingen och nuförtiden består samlingen av ca 400 verk. Konstsamlingen omfattar verk av bland annat Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt och Ellen Thesleff samt nästan 40 verk av Helene Schjerfbeck, de flesta permanent utställda i museet. Förutom museets egen samling visas även specialutställningar ungefär en gång om året. 

Mera uppgifter om Villa Gyllenbergs öppethållningstider, biljetter och utställningar på www.villagyllenberg.fi 

gyllenbergs.fi