Anna Retulainen, Helsinki-Lahti-Pietari, 2000, öljy kankaalle, 129 x 300 cm.
Anna Retulainen, Helsinki-Lahti-Pietari, 2000, olja på duk, 129 x 300 cm. Foto: Rauno Träskelin

OP Konststiftelse

OP Konststiftelse är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att främja bild- och tonkonsten. Konststiftelsen grundades 1987 för att förvalta de första instrumenten som OKO införskaffade i mitten av 1980-talet och för att utöka instrument- och konstsamlingen.

Stiftelsen äger nio historiska värdefulla instrument: fem violiner, två altvioliner och två cellon. Det äldsta instrumentet i samlingen är från 1698. I samlingen ingår även en tredje cello från 1989.

Stiftelsens konstsamling omfattar i dag cirka 1 000 verk. Stiftelsen förvaltar dessutom cirka 2 000 verk som hör till organisationer inom OP Gruppen. Samlingen består av ett representativt urval av finländsk konsthistoria, men kärnan i den utgörs av fin samtidskonst. Konstverken utgörs av bland annat målningar, skulpturer, grafik och textilkonst från mitten av 1800-talet till modern tid.

För att genomföra sitt syfte har stiftelsen i 30 år understött tonkonsten genom att låna ut sina värdefulla instrument till unga begåvade musiker. Instrumenten har gett många unga en möjlighet att utvecklas under sin karriär med hjälp av ett unikt instrument.

Konstverken i samlingen ställs huvudsakligen ut i OP:s lokaler, kontor och i Pohjola Sjukhus till glädje för personalen och besökare. En betydande del av samlingen ställs ut i det av arkitekt Asmo Jaaksi (JKMM Arkkitehdit) planerade OP Vallgårds huvudkontor, som togs i bruk i juni 2015. I byggnaden finns ett konstgalleri som är öppet för allmänheten och där ordnar Konststiftelsen varierande utställningar cirka två gånger om året. Utöver egna produktioner av konstverk från samlingen sammanställs utställningar för museer och evenemang, och konstverk lånas ut till temautställningar på museer.

Konststiftelsen blev medlem i föreningen Finländska konststiftelser 2019, vilket stöder Konststiftelsens syfte på bästa sätt samtidigt som konstverken i samlingen når ut till en ännu större mängd besökare över hela Finland.

Verksamheten med bildkonst och musik utgör en del av OP Gruppens sociala engagemang. Konstsamlingen är en av de största finländska privatsamlingarna och Konststiftelsen har en viktig roll som bärare av det finländska kulturarvet. Vår önskan är att dela med oss av upplevelser och berättelser bestående av bildkonst och musik. 

Vi vill skapa ögonblick som utgörs av möten mellan Konststiftelsens konstverk och värdefulla instrument, tillsammans och med glädje.

Stiftelsens ombudsman, Mirja Laine,