Med i bilden: Juhana Blomstedts Det lyssnande ögat, 1982, olja på duk, Fortums Konststiftelses samling.

Det lyssnande ögat

Det lyssnande ögat, en utställning förverkligat i samarbete med Föreningen Finländska konststiftelser, i Chappe och Galleri Elverket 24.5–15.9.2024

På utställningen Det lyssnande ögat visas ett mångsidigt urval av verk från Föreningen Finländska konststiftelsernas samlingar.  Utställningen ordnas i Ekenäs kulturkvarter, där verken sprids ut över Galleri Elverket och Chappe.

Utställningskonceptet grundar sig på Juhana Blomstedts (1937–2010) målning Det lyssnande ögat (1982) som hör till Fortums Konststiftelsens samling. Verket är en del av den serie med samma namn som konstnären visade på Venedigbiennalen 1982. År 1986 skrev Blomstedt följande om verkserien:

”Begreppet oändlighet är hur som helst vår käraste vän, och samtidigt vår sinnesfrids värsta fiende. I bakgrunden lurar en oerhört stor fråga: varför. Sakerna flyter omkring och inuti oss, driver omkring i minnets och sinnets hav utan att vara medvetna om sig själva eller varandra, men ändå på jakt efter en betydelse. Ögat lyssnar.”     

Med poetisk precision åskådliggjorde konstnären hur viktigt öppenhet och osäkerhet är då man iakttar och tolkar. Vad ser jag, eller ser jag inte? Blomstedts målning och tankar har inspirerat denna utställning. Dess utgångspunkt är sinnenas relation till varandra, relationen mellan det yttre och det inre samt timlighet. Det är speciellt att Juhana Blomstedt i det här fallet skrev om det han målade. Vanligtvis använde han måleriets medel och uttryck för att behandla kontinuitet och oändlighet, rum, iakttagelser och förhållandet mellan det föreställande och icke-föreställande. Utställningen handlar också om hur man kan återge sina iakttagelser och upplevelser, om det är möjligt att dela med sig av sin upplevelse och i så fall på vilka sätt?

Landskapsmotiv och naturbilder förenas med porträtt och självporträtt, vilket tillför utställningen en mer personlig dimension. Utställningens centrala tema är sinnenas mångfald och relation till varandra, och som en parallell till detta även bildkonstens mediala och materiella mångfald. Urvalet av verk har en historisk bredd som ger insikter i förhållandet mellan personliga upplevelser och forskningens observationer, och hur detta syns i konstnärligt arbete från 1800-talet till idag. Verkens placering i både Galleri Elverket och Chappe ger också upphov till rumsliga förnimmelser som påverkar intrycket av rum och arkitektur då besökaren rör sig mellan byggnaderna.

Utställningen är uppdelad i två byggnader så att verk som hänför sig till natur, landskap och yttre observationer visas i Chappe, medan verken i Galleri Elverket starkare representerar inre syner och fantasivisioner. Utställningen är indelad i åtta teman: motsvarigheter, inre syner, naturfenomen, materialkänsla, sambandet mellan musik och bild, minnen och fantasibilder, bilder av människan samt timlighet.

Utställningen är den första samarbetsutställningen för Galleri Elverket/Stiftelsen Pro Artibus och Chappe. Utställningen är kuraterad av Stiftelsen Pro Artibus kurator Juha-Heikki Tihinen och Chappes intendent Pia Hovi.  

proartibus.fi
chappe.fi

I utställningen visas verk från Finländska konststiftelsers samlingar
Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Gösta Serlachius konststiftelse, Lönnströms konstmuseum, Konststiftelsen Nordea i Finland, OP Konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Stiftelsen Pro Artibus, UPM-Kymmenes kulturstiftelse, Stiftelsen för Åbo Akademi