Albert Edelfelt (1854-1905). Leikkiviä poikia, 1884. Öljy kankaalle, 49,5 x 65,5 cm. Kuva: Matias Uusikylä. Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön kokoelma.

Tulevat näyttelyt

Vuodenajat meissä | Teoksia Suomalaiset taidesäätiöt ry:n kokoelmista

Oulun taidemuseo 17.6.­2023–7.1.2024 

Oulun taidemuseon ja Suomelaiset taidesäätiöt ry:n yhteistyönäyttelyn sisällöllisenä lähtökohtana on ollut vuodenaikojen ilmentyminen luonnossa, maisemissa ja ihmisten elämänmenossa. Suomen kaltaisessa pohjoisen pallonpuoliskon maassa on totuttu neljään tai saamelaisyhteisössä jopa kahdeksaan toisistaan eroavaan vuodenaikaan. Viime vuosina olemme kuitenkin joutuneet sopeutumaan ajatukseen, että vuodenajat eivät ole entisellään. Ilmastonmuutos vaikuttaa globaaliin ilmastokehitykseen, joka puolestaan muokkaa näkyvästi ja tuntuvasti kasvien, eläinten ja ihmisten elinympäristöjä ja olosuhteita.

Vuodenajat meissä -näyttely koostuu noin 80 teoksesta, jotka edustavat pääosin maalaustaidetta. Teokset on valikoitu Suomalaiset taidesäätiöt ry:n yhdentoista jäsensäätiön kansallisesti merkittävistä, yhteenlasketulta lukumäärältään yli 25.000 teoksen taidekokoelmista.  Näyttelykonseptista vastanneen Oulun taidemuseon intendentti Elina Vierun mukaan vuodenaikateema ja kokoelmien painotus vanhempaan taiteeseen näkyy teosvalinnoissa esittävyyden ja tietynlaisen konkreettisuuden korostumisena. Toisaalta konkreettisuuskin on suhteellista, sillä se mikä jollekin on omakohtaista, kuten esimerkiksi hiihtäminen talvisessa metsässä, voi olla lumettomassa ympäristössä elävälle vain kuvien kautta olemassa olevaa. Ns. vanhempaa taidetta 1870-luvulta 1900-luvun alkuvuosikymmenille näyttelyssä edustavat esimerkiksi Ferdinand von Wrightin, Albert Edelfeltin, Helene Schjerfbeckin, Pekka Halosen, Akseli Gallen-Kallelan, Ellen Favorininja Helmi Biesen kotimaan luontoa kuvaavat, nykykatsojan silmissä nostalgissävyiset teokset. Nykytaiteilijoiden, kuten Marika Mäkelän, Petri Hytösen, Joel Slotten ja Anna Retulaisen teoksissa vuodenaikoja lähestytään enemmän subjektiivisten mielentilojen ja tulkintojen näkökulmista. Noin puolet näyttelyn teoksista ajoittuu 1950-luvulta taaksepäin ja puolet eteenpäin.