Alfred William Finch, Öinen tehdasnäkymä, 1910-luku, 59 x 79 cm, öljy kankaalle.
Alfred William Finch, Öinen tehdasnäkymä, 1910-luku, 59 x 79 cm, öljy kankaalle.

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sr perustettiin keväällä 2006 UPM-Kymmene Oyj:n lahjoittaessa säätiön omistukseen 700 taideteosta yli sadan vuoden aikana kerääntyneestä laajasta taidekokoelmastaan. Samana vuonna tuoreesta säätiöstä tuli yksi Suomalaisten taidesäätiöiden perustajajäsenistä.

Vaalimme suomalaisen metsäteollisuuden kulttuuriperinnön tuntemusta omistamalla, esittelemällä ja tukemalla siihen liittyvää taidetta, tietoa ja tutkimusta. Taidekokoelmaamme kuuluu suuri joukko taideteoksia, joiden aiheena ovat tehtaat, niiden perustajat ja johtajat, sekä paperiteollisuuteen liittyvät erilaiset prosessit, mutta kokoelma sisältää myös lukuisia sekä taiteellisesti että kansallisesti merkittäviä maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia.

Kokoelmamme helmiä ovat mm. Kymiyhtiön 1900-luvun alussa Hugo Simbergiltä tilaama grafiikansarja, joka kuvittaa vuosisadanvaihteen Kuusankoskea, Yhtyneitten Paperitehtaitten 1950-luvulla tilaamat Simo Hannulan grafiikat Jämsänkosken ja Valkeakosken alueen tehtailta, Pentti Sammallahden valokuvat Kuusankosken tehtaista vuodelta 2001, sekä 1980-luvun metalligrafiikkakokonaisuus, jonka silloinen Repola tilasi 1990 -luvun alussa suomalaisilta huippugraafikoilta. Myös kokoelmamme kansallisesti merkittävimpiin maalauksiin kuuluva Eero Järnefeltin vuoden 1933 muotokuva Marsalkka Mannerheimista – tuttu niin monen koulukirjan sivuilta – oli aikoinaan Kymiyhtiön tilaustyö Kymin Ammattikoulun Juhlasaliin.

Helsingissä kotipaikkaansa pitävän säätiön taideteoksia on varsinkin UPM-Kymmene Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä, mutta myös muissa yhtiön tiloissa Suomessa, ja lisäksi teoksia on deponoitu muutamiin ulkopuolisiin kohteisiin kotimaassa. Teoksia myös lainataan vuosittain useisiin taidenäyttelyihin Suomessa.

Säätiön toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, 

upmkulttuurisaatio.fi