Alfred William Finch, Öinen tehdasnäkymä, 1910-luku, olja på duk, 59 x 79 cm. Bild: Matias Uusikylä.
Alfred William Finch, Öinen tehdasnäkymä, 1910-luku, olja på duk, 59 x 79 cm. Bild: Matias Uusikylä.

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse inledde sin verksamhet våren 2006. Stiftelsen grundades av koncernen UPM-Kymmene, som donerade närmare 700 konstverk till stiftelsen.

Stiftelsens uppgift är att främja kunskapen om den kulturellt och konsthistoriskt värdefulla konstskatten och att bevara det kulturarv som sammanhänger med den finländska skogsindustrins verksamhet.

UPM-Kymmenes Kulturstiftelses konstsamling omfattar både konstnärligt och nationellt betydelsefulla målningar och skulpturer, som under olika epoker kommit i UPM:s ägo från föregångarbolagen (bl.a. Kymi, Yhtyneet Paperitehtaat, Rauma-Repola, Schauman, Kajaani och Kaukas).

www.upmks.fi