Art mosaic Art mosaic

Föreningens ändamål är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.

Årstiderna i oss utställning 17 juni 2023–7 januari 2024 på Uleåborgs konstmuseum

De skiftande årstiderna signalerar livets kontinuitet. Finländska konststiftelsers elva medlemsstiftelsers samlingar har för sin del främjat och överfört den finländska konstens och kulturens vitalitet från en generation till nästa.

Läs mer

Bli medlem

Ett medlemskap i Finländska konststiftelser ger er stiftelse möjligheten att visa upp er konstsamling åt en bred publik via våra årsutställningar. Föreningsverksamheten erbjuder också kollegialt stöd – tillsammans är vi mera!

Kontakta oss