Art mosaic Art mosaic

Föreningens ändamål är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.

Bli medlem

Ett medlemskap i Finländska konststiftelser ger er stiftelse möjligheten att visa upp er konstsamling åt en bred publik via våra årsutställningar. Föreningsverksamheten erbjuder också kollegialt stöd – tillsammans är vi mera!

Kontakta oss