Elin Danielson-Gambogi, Antignano, ca 1900, olja på duk, 60 x 106 cm. Foto Saara Salmi.

Lönnströms konstmuseum

Lönnströms konstmuseum sr (fram till 2020 Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse sr) grundades enligt industrirådet Teresia Lönnströms (1895–1986) testamente 1987. Stiftelsens syfte är att öka kännedomen om bildkonst, höja bildkonstens status och stödja bildkonsten.

Stiftelsen driver ett museum som omfattar dels Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum i Kappelinsalmi i Raumo, dels omfattande och långvariga projekt inom samtidskonsten, s.k. Lönnströmprojekt. Genom en öppen utlysning beviljar Lönnströms konstmuseum konstnärerna bakom det vinnande förslaget ett betydande produktionsbelopp och en arbetsersättning för genomförande ett ambitiöst konstverk. Målet är att främja sådana konstnärliga visioner som en bildkonstnär normalt kanske inte skulle ha möjligheter att genomföra.Museet medverkar aktivt i projekten som stödjande partner och sponsor.

Lönnströms konstmuseums konstsamling omfattar omkring 350 verk. Tidsmässigt sträcker de sig från 1860-talet till vår tid. Samlingens äldsta del består av utländsk konst från 1800-talet och kommer från Teresia och Rafael Lönnströms respektive barndomshem. Till sitt gemensamma hem skaffade paret Lönnström senare närmast inhemsk målarkonst. I samlingens senare del ingår inhemsk och internationell bildkonst från och med 1970-talet. Teresia Lönnström köpte redan på 1970- och 1980-talen verk från gallerier och konstnärernas ateljéer, i synnerhet verk av kvinnliga konstnärer. Samlingen har påbyggts med samtidskonst efter grundandet av stiftelsen och konstmuseet.

www.lonnstrominmuseot.fi