Cawen Alvar, Kehtolaulu
Alvar Cawén, Kehtolaulu, öljy kankaalle, 56 cm x 78,5 cm, 1921

Alfred Kordelins stiftelse

Alfred Kordelins stiftelse som utgår från Alfred Kordelins testamente inledde sin verksamhet år 1920. Stiftelsens ändamål har från början varit att genom stipendier och priser stöda den finländska kulturen inom såväl vetenskap, konst, litteratur som folkbildningsarbete. Under 1920- och 1930-talet koncentrerades verksamheten på konst, eftersom statens finansiering av konst var rätt knapp och det endast fanns ett fåtal stiftelser med motsvarande verksamhet.

Efter att Gullranda, som ägdes av Kordelin övergick till staten och blev presidentens sommarbostad, väcktes på 1920-talet en diskussion inom stiftelsen om grunda ett eget museum med egna samlingar. Slutligen beslöts det att en del av de tillgängliga stipendiemedlen skulle användas för inköp av konst. Den konstsamling som småningom byggdes upp avspeglar på ett intressant sätt konstlivet på 1920- och 1930-talet. Skulptursamlingen är speciellt betydelsefull.

Flera av stiftelsens sammanlagt ca 300 arbeten hör till den finländska konsthistoriens elit.

www.kordelin.fi