Edelfelt, Albert: Borgå, 1886-1887, olja på duk
Edelfelt, Albert: Borgå, 1886-1887, olja på duk, 48 x 64,5 cm. Foto: Rauno Träskelin

Fortums Konststiftelse

Fortums Konststiftelse grundades 28.12.2005. Fortum och dess föregångarföretag har under årens lopp samlat ihop en betydelsefull konstsamling huvudsakligen bestående av värdefull finländsk konst. Ur Fortums samling, som totalt omfattade närmare 1600 arbeten, utvaldes med hjälp av sakkunniga ca 300 arbeten som överläts till stiftelsen. Verken uppfyller alla kvalitetskrav som ställs på museikonst. I samlingen ingår konst från Finlands guldålder, modern konst samt unik keramik-, glas- och textilkonst.

Stiftelsens uppgift är i huvudsak att äga och bevara konstverk som hänför sig till Finlands olje-, el- och energiindustriers traditioner och historia. Stiftelsen befrämjar också den finländska konsten och forskning i konsthistoria genom att

  • upprätthålla och utveckla den konstsamling stiftelsen äger och att möjliggöra att konstverken ställs ut för den breda allmänheten
  • låna ut enstaka verk ur sin samling till utställningar både i Finland och utomlands samt
  • stödande av finländsk konst

De mest kända konstnärerna som finns representerade i Fortums Konststiftelses samling är Werner Holmberg, Fanny Churberg, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Berndt Lindholm, Oscar Kleineh, Juhana Blomstedt, Lars-Gunnar Nordström, Sam Vanni, Birger Kaipiainen och Rut Bryk.

Konststiftelsen har utgett en rikligt illustrerad bok om sin samling. Boken Konstens ljus – rötterna i det förflutna, blicken framåt är skriven av Tuija Tervo och utgiven på finska, svenska och engelska.

Kontaktuppgifter:
Ombudsman Sirpa Hillberg,