Om föreningen

Föreningen Finländska konststiftelser r.f. (STSY) grundades 22.11.2006.

Till föreningen hör:

 • Alfred Kordelins stiftelse
 • Fortums Konststiftelse
 • Gösta Serlachius konststiftelse
 • Konststiftelsen Nordea i Finland
 • Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
 • UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
 • Stiftelsen för Åbo Akademi
 • OP Gruppens Konststiftelse
 • Stiftelsen Pro Artibus
 • Lönnströms konstmuseum
 • Föreningen Konstsamfundet

Föreningens syfte är att befrämja och öka kunskapen om konst, samt främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att

 • arrangera utrymmen där medlemmarna kan ställa ut konstverk
 • arrangera konstutställningar som presenterar konstverk i medlemmarnas samlingar
 • arrangera utbildnings- och informationstillfällen
 • bedriva konstrelaterad publikationsverksamhet

Föreningens viktigaste verksamhetsformer är utställningarna som arrangeras i konstmuseer runt om i Finland samt koordinerandet av tjänster som relaterar till samlingsarbete. Föreningens första konstutställning öppnades hösten 2007, i anknytning till Finlands 90-årsjubileum.

Medlemsstiftelsernas konstsamlingar omfattar tusentals verk, från 1500-talet till nutid.