Publikationer

Skogsutflykt

I anknytning till utställningen Skogsutflykt publiceras äventyrsboken Skogsutflykten. Boken är skriven av Susanna Luojus och för de fantastiska bilderna svarar bildkonstnären Stiina Saaristo.

Boken är riktad till lågstadieelever, ett äventyr som fortsätter ett avsnitt per kväll i en hel vecka. Den handlar om andraklassisten Leevi som i ett trist konstmuseum plötsligt står mitt uppe i alla tiders skogsäventyr. Var gömmer sig den skrämmande Börk? För vem arbetar den hemliga agenten Mårten Maus och usch och fy – vem borde borsta tänderna? Amos Andersons konstmuseum ger ut boken Skogsutflykten och dess finska version, Metsäretki, ges ut av Otava.

Konst i förvandling – Finländsk bildkonst från 1960–80

Maaretta Jaukkuris bok Konst i förvandling – Finländsk bildkonst från 1960–80-talet är det första helhetsverket som presenterar utvecklingen inom bildkonsten i Finland från 1960-talet fram till slutet av 1980-talet.

Under 1960–80-talet präglades den finländska konsten av en snabb internationalisering. Under 1970-talet skedde dessutom en politisering av hela kulturfältet. Allmänt kan konstateras att detta var en tid av livliga diskussioner och tidvis laddat tankeutbyte.

Konstens uttrycksformer blev allt mångsidigare och inställningen till nya intryck positivare. En stor förändring låg däri, att referensvärlden gick över till den urbana miljön och till populärkulturens bildvärld.

Maaretta Jaukkuri var kurator för utställningen Konst i Förvandling (20.1.2012–21.1.2013). Utställningen  och boken avslutade STSY:s kronologiska serie utställningar och publikationer. Våra bilder behandlade konsten under Finlands guldålder från 1850-talet fram till 1900-talets början, Det modernas två ansikten konsten under 1920- och 30-talet samt Ljusets byggare konsten i efterkrigstidens Finland, det vill säga 1940- och 50-talet.

Utställningarna och bokserien har lyft fram också mindre utforskade perioder av den finländska konstens historia. Maaretta Jaukkuris bok är det första helhetsverket som presenterar utvecklingen inom bildkonsten i Finland från 1960-talet fram till slutet av 1980-talet.

Våra bilder

I samband med utställningen Våra bilder publicerades boken Våra bilderav Juha Ilvas. Boken behandlar konsten under Finlands guldålder från 1850-talet fram till 1900-talets början.

Det modernas två ansikten

Timo Valjakkas bok Det modernas två ansikten presenterar konsten under 1920- och 30-talet.

Ljusets byggare

Erik Kruskopfs bok Ljusets byggare presenterar  konsten i efterkrigstidens Finland, det vill säga 1940- och 50-talet.