Elias Björn, As I Lay My Hand (Blue Monochrome), 2019, performance, 40 min.
Elias Björn, As I Lay My Hand (Blue Monochrome), 2019, performance, 40 min.

Stiftelsen Pro Artibus

Stiftelsen Pro Artibus grundades år 1989 på Svenska kulturfondens initiativ. Dess ursprungliga uppgift var att förvalta och utöka konstsamlingen. På 30 år har verksamheten utvidgats och är idag väldigt mångsidig. Stiftelsen har två utställningslokaler: Galleri Elverket i Ekenäs och Sinne i Helsingfors. Till verksamheten hör utställningar med modern och samtida konst, konstnärsresidensen i Ekenäs, ett omfattande publikprogram och projekt med offentlig konst. Stiftelsen stöder bildkonstnärers arbete: den uppbär inte hyra för utställningslokalerna och strävar efter att betala konstnärerna en skälig ersättning för deras arbete. På det här sättet vill stiftelsen befrämja tillkomsten av nya etiska utställningskutymer och produktionsvillkor i Finland.

Samlingen är ett mångsidigt och mångskiktat urval modern och samtida konst. Samlingen är unik eftersom den som enda i världen särskilt fokuserar på finlandssvenska konstnärer och verk som har att göra med finlandssvenskhet eller det svenska språket i Finland. Betoningen är både riksomfattande och lokal. I förhållande till sin storlek innehåller samlingen också väldigt många konstnärers verk. Den visar minoritetens mångfald, och dess betydelse står uttryckligen att finna i hur den erbjuder ett finlandssvenskt perspektiv på konsthistorien och i synnerhet samtidskonsten. Både på nationell och internationell nivå är samlingen ett betydande exempel på hur en minoritet kan definiera sig själv och ha egen, kulturell strävan. Ungefär 60% av verken är deponerade i allmännyttiga svensk- och tvåspråkiga institutioner i Finland. Samlingen består för tillfället av 1300 verk och utökas årligen med cirka 20 verk.

Stiftelsen Pro Artibus samling innehåller flera historiska skikt. Dessa utgörs till exempel av Svenska kulturfondens konstsamling (222 verk) som är grunden till stiftelsens samling, samt olika typer av donerade samlingar (Eva Törnwall-Collin, Stig Nyström, Yngve Bäck). Till samlingen hör också offentliga verk, sådana verk som kommit till i samband med residensverksamheten, självporträtt, en samling konsthantverk och porträtten av SFP:s ordförande. Stiftelsen Pro Artibus har varit medlem sedan år 2019.

För stiftelsens samling ansvarar: Curator för samlingen (t.f.) Camilla Granbacka (), samlingsamanuens Erica Wulff () och konservator Anna von Numers ().

Stiftelsen Pro Artibus, Gustav Wasas gata 11, 10600 Ekenäs
, +358 19 223 90 10

www.proartibus.fi