Elias Björn, As I Lay My Hand (Blue Monochrome), performanssi, kesto noin 40 minuuttia, 2019.
Elias Björn, As I Lay My Hand (Blue Monochrome), performanssi, kesto noin 40 minuuttia, 2019.

Pro Artibus -säätiö

Pro Artibus -säätiö perustettiin Svenska kulturfondenin aloitteesta vuonna 1989. Alkuperäinen tehtävä oli taidekokoelman hallinnointi ja kartuttaminen. 30 vuodessa toiminta on laajentunut ja on nykyään hyvin monipuolista. Säätiöllä on kaksi näyttelytilaa: Galleria Elverket Tammisaaressa ja Sinne Helsingissä.

Toimintaan kuuluvat modernin ja nykytaiteen näyttelyt, Tammisaaren taiteilijaresidenssit, laaja yleisöohjelma ja julkisen taiteen projektit. Säätiö tukee kuvataiteilijoiden työtä eikä peri vuokraa näyttelytiloistaan ja pyrkii maksamaan taiteilijoille kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä. Näin säätiö haluaa edistää uusien eettisten näyttelytoimintojen ja tuotantoehtojen luomista Suomessa.

Kokoelma on moninainen ja kerroksellinen valikoima modernia ja nykytaidetta. Se on maailman ainoa erityisesti suomenruotsalaisten taiteilijoiden ja suomenruotsalaisuuteen/ruotsin kieleen Suomessa liittyvä taidekokoelma, mikä tekee siitä erityislaatuisen. Kokoelmassa näkyvät hyvin sekä valtakunnalliset että paikalliset painotukset, minkä lisäksi siihen kuuluu lukumääräisesti hyvin monen taiteilijoiden teoksia sen koon huomioiden. Kokoelmassa näkyy vähemmistön moninaisuus ja sen merkitys onkin siinä, miten se toimii suomenruotsalaisesta perspektiivistä lähtevänä kuvauksena taidehistoriasta ja erityisesti nykytaiteesta. Kokoelma on sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä esimerkki vähemmistön itsemäärittelystä ja sen kulttuurisista pyrkimyksistä. Noin 60% teoksista on deponoituna yleishyödyllisissä ja kaksi- tai ruotsinkielissä instituutioissa Suomessa. Kokoelmassa on tällä hetkellä 1300 teosta ja se kasvaa noin 20 teoksen vuosivauhtia.

Pro Artibus -säätiön taidekokoelmassa on erilaisia historiallisia kerrostumia, kuten kokoelman perustana toimiva Svenska kulturfondenin taidekokoelma (222 teosta) tai erilaiset lahjoituskokoelmat (Eva Törnwall-Collin, Stig Nyström, Yngve Bäck). Kokoelmaan kuuluu julkisia teoksia, residenssitoiminnan yhteydessä kokoelmiin tulleita teoksia, omakuvia, taidekäsityökokoelma ja RKP:n puheenjohtajien muotokuvia.

Pro Artibus -säätiö on ollut jäsen vuodesta 2019 alkaen.

Säätiön kokoelmasta vastaavat:
Kuraattori Juha-Heikki Tihinen
Kokoelma-amanuenssi Erica Wulff
Konservaattori Aino Sainio

Pro Artibus -säätiö, Kustaa Vaasan katu 11, 10600 Tammisaari
, +358 (0)50 371 6339

www.proartibus.fi