Elin Danielson-Gambogi, Antignano, noin 1900, öljy kankaalle, 60 x 106 cm. Kuva Saara Salmi.

Lönnströmin taidemuseo

Lönnströmin taidemuseo sr (vuoteen 2020 saakka Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö) on perustettu vuonna 1987 teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin (1895–1986) testamentin mukaisesti. Säätiön tarkoituksena on kuvataiteen tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen sekä kuvataiteen tukeminen. 

Säätiö ylläpitää museota, jonka toimintaan kuuluvat Rauman Kappelinsalmessa sijaitseva Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo sekä vuosittain toteutettavat laajat ja pitkäkestoiset nykytaiteen Lönnström-projektit. Lönnströmin taidemuseo myöntää avoimen haun kautta valituille kuvataiteilijoille merkittävän tuotantomäärärahan ja työskentelykorvauksen kunnianhimoisten taideteosten toteuttamiseen. Lönnström-projektien tavoitteena on edistää niitä taiteellisia visioita, joita tavallisessa kuvataiteilijan työssä ei ehkä olisi mahdollisia toteuttaa. Museo on teosten toteutuksessa tiiviisti mukana kumppanina ja tukijana.

Lönnströmin taidemuseon taidekokoelmaan kuuluu noin 350 teosta. Kokoelma ulottuu ajallisesti 1860-luvulta tähän päivään. Kokoelman vanhin osa koostuu ulkomaalaisesta 1800-luvun taiteesta ja on peräisin Teresia ja Rafael Lönnströmin lapsuudenkodeista. Yhteisen kotinsa sisustukseksi Lönnströmit hankkivat sittemmin lähinnä suomalaista maalaustaidetta. Kokoelman myöhäisempi osa käsittää suomalaista ja kansainvälistä kuvataidetta 1970-luvulta lähtien. Teresia Lönnström hankki 1970- ja 1980-luvlla teoksia gallerioista ja taiteilijoiden työhuoneilta, erityisesti naistaiteilijoilta. Kokoelman kartuttaminen nykytaiteella on jatkunut säätiön ja taidemuseon perustamisen jälkeen. 

www.lonnstrominmuseot.fi