Organisation

Föreningens styrelse

Styrelsens ordförande  Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Susanna Serlachius, Gösta Serlachius konststiftelse
Kati Suurmunne, Fortum Abp
Jussi Toikka, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
Sara Mella, Konststiftelsen Nordea i Finland
Ville Lukkarinen, Alfred Kordelins stiftelse
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Mirja Laine, OP Gruppens konststiftelse
Mikaela Lostedt, Pro Artibus
Teea Hyytiä, Lönnströms konstmuseum
Stefan Björkman, Föreningen Konstsamfundet

Föreningens verksamhet planeras av arbetsutskottet

Ordförande: museichef Ulrika Grägg, Stiftelsen för Åbo Akademio
Sekreterare:  ombud Anu Kehusmaa, Konststiftelsen Nordea i Finland
Arbetsutskottets övriga medlemmar:
kontaktchef Marita Seitsalo, Alfred Kordelins stiftelse
ombudsman Sirpa Hillberg, Fortums Konststiftelse
Petra Lehtoruusu, Gösta Serlachius konststiftelse
intendent Lotta Nylund, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
publik- och programansvarig Siiri Oinonen, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
verksamhetsledare Tanja Saarto, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
ombudsman Mirja Laine, OP Gruppens Konststiftelse
kurator Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus
museichef Silja Lehtonen, Lönnströms konstmuseum
intendent Kaj Martin, Föreningen Konstsamfundet