Organisation

Föreningens styrelse

Styrelsens ordförande  Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Susanna Serlachius, Gösta Serlachius konststiftelse
Sirpa-Helena Sormunen, Fortum Abp
Pirkko Harrela, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
Ari Kaperi, Konststiftelsen Merita
Ville Lukkarinen, Alfred Kordelins stiftelse
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Riitta Pyhälä, OP Gruppens konststiftelse
Nina Toppila, Pro Artibus

Föreningens verksamhet planeras av arbetsutskottet

Ordförande: ombud Anu Kehusmaa, Konststiftelsen Merita
Sekreterare: museichef Ulrika Grägg, Stiftelsen för Åbo Akademi
Arbetsutskottets övriga medlemmar:
kontaktchef Marita Seitsalo, Alfred Kordelins stiftelse
ombudsman Sirpa Hillberg, Fortums Konststiftelse
forskare Eeva Ilveskoski, Gösta Serlachius konststiftelse
intendent Siiri Oinonen, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
verksamhetsledare Tanja Saarto, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
ombudsman Riitta Pyhälä, OP Gruppens Konststiftelse
kurator Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus