Organisation

Föreningens styrelse

Styrelsens ordförande Hanna Maula,
UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
Susanna Serlachius, Gösta Serlachius konststiftelse
Kati Suurmunne, Fortum Abp
Jannica Fagerholm, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sara Mella, Konststiftelsen Nordea i Finland
Ville Lukkarinen, Alfred Kordelins stiftelse
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Mirja Laine, OP Gruppens konststiftelse
Mikaela Lostedt, Pro Artibus
Teea Hyytiä, Lönnströms konstmuseum
Stefan Björkman, Föreningen Konstsamfundet

Föreningens verksamhet planeras av arbetsutskottet

Ordförande: intendent Ulrika Grägg, Stiftelsen för Åbo Akademi
Sekreterare: museichef Silja Lehtonen, Lönnströms konstmuseum
Arbetsutskottets övriga medlemmar:
ombudsman Sirpa Hillberg, Fortums Konststiftelse
ombudsman Anu Kehusmaa, Konststiftelsen Nordea i Finland
amanuens Eeva Ilveskoski, Gösta Serlachius konststiftelse
intendent Lotta Nylund, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
verksamhetsledare Camilla Granbacka, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse
ombudsman Mirja Laine, OP Gruppens Konststiftelse
kurator Juha-Heikki Tihinen, Pro Artibus
intendent Kaj Martin, Föreningen Konstsamfundet