Alfred Edelfelt: Varhainen talvi Helsingin satamassa, 1898. Konststiftelsen Merita

Snöns rike

Snöns rike – Vinter i den finländska bildkonsten från och med 1800-talet till nutiden.

Utställningen har anordnats i samarbete med Rovaniemi konstmuseet, leder åskådaren från den snötäckta vinteridyllen på 1800-talet ända till vår tids moderna skildring av vintern. Utställningen utmanar betraktaren att fundera över vad vintern betyder för finländarna. Har vintern fått ny innebörd under tidens lopp? Hur har människan påverkat vinterns väsen? Hur upplever turisterna den vintriga naturen, och har den finska vinterns exotik bevarat sin dragningskraft?

Utställningen har kuraterats av Hilkka Liikkanen från Rovaniemi konstmuseum. Utställningen består av 72 verk av 40 konstnärer och sträcker sig tidsmässigt från 1800-talet ända till 2000-talet.

Utställningen har sammanställts utifrån de konstsamlingar som tillhör medlemmarna i Föreningen finländska konststiftelser (STSY). Hit hör UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, Konststiftelsen Merita, Gösta Serlachius konststiftelse, Alfred Kordelins stiftelse samt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Konstsamlingarna visas nu för första gången på en gemensam utställning i Rovaniemi. Utställningen har producerats i samarbete
mellan Rovaniemi konstmuseum och STYS:medlemmar.