Skogsutflykt

Utställning för hela familjen i Amos Andersons konstmuseum 1.3.2013–10.3.2014.

I början av mars öppnades i Amos Andersons konstmuseum utställningen Skogsutflykt för hela familjen, där Föreningen Finländska konststiftelsers (STSY) samlingar presenteras på ett nytt sätt för en ny publik: utställningens målgrupp är barn och barnfamiljer. Utställningen presenterar den finländska konstens klassiker som tidigare visats i STSY:s olika temautställningar. Denna gång är hängningen planerad så att konsten skall vara tillgänglig för barn.

Utställningen fördelar sig på tre våningar i museet. I den avdelning som föreställer orörd och äventyrlig natur följer besökaren en skogsstig där konsten smälter in i naturen. Längs stigen får vi bl.a. följa med årstiderna, olika skogstyper och skogens djur. Skogsstigens konstnärer är bl.a. Berndt Lindholm, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Reidar Särestöniemi, Lennart Segerstråle, Jussi Mäntynen och Yrjö Liipola. Temat människans spår i naturen visar skogen som kulturmiljö ur olika synvinklar såsom skogsbruk, träförädling och skogens håvor med verk av bl.a. konstnärerna Ferdinand von Wright, Alvar Cawén och Hannes Autere.

Utställningen Skogsutflykt är en interaktiv helhet som öppnar dörrar till konstens värld genom såväl ljud, ljus som beröring. Totalt ingår närmare 90 arbeten i utställningen: skulpturer, målningar och grafik. Utöver konstverken visas också kulturhistoriska föremål från Serlachius-museernas samlingar och uppstoppade djur från Naturhistoriska centralmuseet som hör till Helsingfors universitet. I anknytning till utställningen publiceras äventyrsboken Skogsutflykten. Boken är skriven av Susanna Luojus och för de fantastiska bilderna svarar bildkonstnären Stiina Saaristo.

Boken är riktad till lågstadieelever, ett äventyr som fortsätter ett avsnitt per kväll i en hel vecka. Den handlar om andraklassisten Leevi som i ett trist konstmuseum plötsligt står mitt uppe i alla tiders skogsäventyr. Var gömmer sig den skrämmande Börk? För vem arbetar den hemliga agenten Mårten Maus och usch och fy – vem borde borsta tänderna? Amos Andersons konstmuseum ger ut boken Skogsutflykten och dess finska version, Metsäretki, ges ut av Otava.

I samband med utställningen ordnar museet verkstäder och veckoslutsprogram. Under våren visas Stiina Saaristos bokillustrationer i verkstadsgalleriet där också barnens egna konstverk ställs ut.
Utställningen har stötts av 3M Finland, DMP, Svenska kulturfonden, Finlands Skogsstiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse och Sato-koncern.

Amos Andersons konstmuseum
Georgsgatan 27, PB 14, 00101 Helsingfors. Tfn (09) 684 4460. .www.amosanderson.fi

Öppet: må, to & fre 10–1 8, ons 10–20, lö–sö 11–17. Tisdagar stängt.
Inträde fr.o.m. 8.3. 10 €, seniorer 8 €, studerande 2 €. Under 18 år gratis.
Gruppbokningar till utställningen och verkstäderna tfn. (09) 6844 460.