Konst i förvandling

Konst från 1960–1980-talet, i Amos Andersons konstmuseum 20.1.2012–21.1.2013

Utställningen Konst i förvandling presenterade ett hundratal målningar, grafikblad och skulpturer av framstående finländska konstnärer från 1960- till 1980-talet, då postmodernismen nådde Finland. Kurator för utställningen var Maaretta Jaukkuri.

STSY:s samlingar hade kompletterats med verk ur Amos Andersons konstmuseums samlingar samt med en avdelning för nyare videoarbeten. Under 1960–80-talet präglades den finländska konsten av en snabb internationalisering. Under 1970-talet skedde dessutom en politisering av hela kulturfältet. Allmänt kan konstateras att detta var en tid av livliga diskussioner och tidvis laddat tankeutbyte.

Konstens uttrycksformer blev allt mångsidigare och inställningen till nya intryck positivare. En stor förändring låg däri, att referensvärlden gick över till den urbana miljön och till populärkulturens bildvärld.

I samband med utställningen publicerades boken Konst i förvandling – Finländsk bildkonst från 1960–80-talet av Maaretta Jaukkuri.

Utställningen och boken Konst i förvandling avslutade STSY:s kronologiska serie utställningar och publikationer.Våra bilder behandlade konsten under Finlands guldålder från 1850-talet fram till 1900-talets början, Det modernas två ansikten konsten under 1920- och 30-talet samt Ljusets byggare konsten i efterkrigstidens Finland, det vill säga 1940- och 50-talet.

Utställningarna och bokserien har lyft fram också mindre utforskade perioder av den finländska konstens historia. Maaretta Jaukkuris bok är det första helhetsverket som presenterar utvecklingen inom bildkonsten i Finland från 1960-talet fram till slutet av 1980-talet.