Ellen Thesleff, Elonkorjaajia veneessä II, 1924, olja på duk, 75 x 88 cm. Foto: Hannu Miettinen.
Ellen Thesleff, Skördefolk i båt II, 1924, olja på duk, 75 x 88 cm. Foto: Hannu Miettinen.

Gösta Serlachius konststiftelse

Bergsrådet Gösta Serlachius (1876–1942) grundade år 1933 en konststiftelse som bar hans namn för att säkra framtiden för den konstsamling han samlat. Stiftelsens uppgift var att starta en museiverksamhet i Mänttä, upprätthålla samlingen och utöka den samt att med konst försköna industriorten. Museet öppnades år 1945 i Joenniemi herrgård i Mänttä. Den målmedvetna utvecklingen av museiverksamheten inleddes på 1970-talet. 

År 2003 utvidgade konststiftelsen sin verksamhet genom att öppna ett kulturhistoriskt museum i byggnaden för Serlachius-bolagets före detta huvudkontor, det nuvarande Serlachiusmuseet Gustaf. Konstmuseiverksamheten växte också när det år 2014 i samband med Joenniemi herrgård öppnades en modern paviljongbyggnad som uppdaterade museets samlings- och utställningsutrymmen. Idag hör Serlachiusmuseet Gösta till de främsta konstmuseerna i vårt land, och dess samlingar är betydande även sedda ur ett nordiskt perspektiv.  

Konstsamlingens kärna består av verk ur den finländska guldåldern, med Akseli Gallen-Kallelas produktion i centrum. Gösta Serlachius blev vän med konstnären som redan grundaren av Mänttä fabrik, kommerserådet G. A. Serlachius hade givit sitt stöd. I samlingen finns flera omfattande konstnärsspecifika helheter av inhemska mästare, b.la. verk av Albert Edelfelt, Emil Wikström, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Hugo Simberg, Lennart Segerstråle och Marcus Collin. Gösta Serlachius köpte också konstverk av sin tids modernister, till exempel Magnus Enckell, Tyko Sallinen och Wäinö Aaltonen. Dessutom hör till samlingen ett remarkabelt urval på ungefär 100 verk av gammal europeisk konst från 1400–1800-talen. 

Idag innehåller konststiftelsens samlingar långt över 10 000 verk. Bergsrådets intressen och konstsmak syns ännu som en röd tråd i de samlingsanskaffningar som Gösta Serlachius konststiftelse gör idag. Till samlingen hör vid sidan om målnings- och skulpturkonst skisshelheter och grafik samt verk ur nutidskonsten som införskaffats under senare år, bland annat fotografi- och videokonst. 

Gösta Serlachius konststiftelse har hört till föreningen sedan år 2006. I arbetsutskottet representeras stiftelsen av Eeva Ilveskoski, .

serlachius.fi