Helsinki Noir – Ett kriminalfall att lösa

En dimmig och fuktig morgon i slutet av november hittas en ung kvinnas kropp omfamnad av det iskalla vattnet vid Brunnsparkens strand. Flickan är klädd i en tunn klänning och silkesstrumpor och går i pressen under namnet Brunnsparkens skönhet. Vem är denna långbenta fröken och vad har hänt i skydd av de skumma betongkvarteren? Stadens jäktade poliskår får utredningen av ett nytt tragiskt brott på sin agenda.

Den 17 september öppnas i Amos Andersons konstmuseum utställningen Helsinki Noir med ett koncept där betraktaren får ta del av ett brottsdrama. Dådet är fiktivt men dramaturgin har delvis brottshistorisk bakgrund. Händelsen äger rum i slutet av 1930-talet i Helsingfors, den livliga och kraftigt expanderande huvudstaden. Besökarna kan också hjälpa till med att hitta brottets lösning. I samband med utställningen öppnas senare på hösten en skrivartävling där vi söker alternativa slut på berättelsen.

I själva utställningen Helsinki Noir kombineras modernism från 1900-talets början och samtidskonst. Stommen bygger på inhemska modernistiska verk från Föreningen Finländska konststiftelsers medlemmars samlingar. Konstnärerna är bl.a. Birger Carlstedt, Ragni Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Väinö Kamppuri, Ali Munsterhjelm, Yrjö Ollila, Juho Salminen, Santeri Salokivi och Sam Vanni. Årets unga konstnär 2013, Jarno Vesala (f. 1977), har bjudits in som representant för samtidskonsten. Vesala, som vann Åbo Biennalen 2015 tillsammans med Krister Gråhn, har blivit känd för sina gåtfulla och spännande installationer. En sådan är också installationen Bakom gardinen som tillverkats enkom för Helsinki Noir. Verkets förtätade stämning utgör startskottet för berättelsen som löper längs stadens stränder och ekande, skumma gator.  Utställningens manus har skrivits i form av en dokumentärdeckare och konstverken har grupperats till helheter som följer historiens olika skeenden.

Utställningen är producerad av Föreningen Finländska konststiftelser (STSY). Amos Andersons konstmuseums utställningschef Susanna Luojus har fungerat som utställningens kurator.