Föreningen Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet grundades år 1940 av Amos Anderson (1878–1961). Anderson var en central person inom den finländska tidningsförläggar- och tryckeribranschen, en respekterad affärsman och en kulturmecenat, med starka kopplingar till konst- och teatervärlden. Till Amos Andersons koncern hörde bland annat Hufvudstadsbladet och dess tryckeri, samt tryckerierna Tilgmann och Mercator. Amos ledde dem med den världsvane affärsmannens aura och prestige. Han trivdes bra i vissa etablerade kretsar i hemlandet och reste mycket, i Sverige och på kontinenten.

Efter Amos Andersons död 1961 inreddes hemmet vid Georgsgatan 27 i Helsingfors, och hans vackra sommarresidens Söderlångvik på Kimitoön, i enlighet med hans önskemål till konst- och hemmuseer. Amos Anderson testamenterade hela sin förmögenhet till Föreningen Konstsamfundet. Konstsamfundets uppgift är att stöda konstlivet i Finland och att främja det svenska språket, med tonvikt på spridning av information samt att stöda ungdomens yrkesutbildning. För att förverkliga sitt ändamål upprätthåller föreningen konstmuseet Amos Rex och Söderlångviks museum samt det kommande Amos Andersons hemmuseum. Konstsamfundet delar också ut stipendier och understöd bland annat för olika konstnärliga ändamål samt yrkesutbildning.

Föreningen Konstsamfundets samlingar hör till Finlands största privata konstsamlingar. Antalet föremål, främst målningar, skulpturer, teckningar, grafik och fotokonst samt video- och mediaverk, uppgår till drygt 6000 nummer. I samlingen ingår även möbler och andra föremål från Amos Andersons hem. Största delen av konstverken i kollektionen har förvärvats efter hans död. Amos Andersons egen samling av bildkonst bestod av ca 450 verk. Vid sidan av egna inköp har museet under årens lopp fått mottaga talrika gåvor, bland annat Felix Nylunds, Birger Carlstedts och Katy Gyllströms donationssamlingar. Föreningen Konstsamfundets samlingar förvaltas och upprätthålls av Amos Rex.

Tyngdpunkten i Konstsamfundets samlingar ligger på finländsk modernism och olika fenomen inom samtidskonsten från 1900- och 2000-talet.  I Amos Andersons hemmuseum som öppnas på hösten 2022, finns dessutom finländskt 1800-talsmåleri och samlingen av utländsk klassisk konst från 1400–1700-talet. I museet i karaktärsbyggnaden på Söderlångvik ordnas årligen konstutställningar av samlingens konstverk.