Det modernas två ansikten

I Amos Andersons konstmuseum 2009 – 2010. 1920–30-talets konst från STSY:s samlingar