Albert Edelfelt, Leikkiviä poikia, 1884, öljy, Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, kuva: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Årstider i oss

De skiftande årstiderna påminner oss om livets kontinuitet. Naturen är hela tiden i förändring och förbereder sig för nästa årstid. Likaså är det typiskt för oss människor att rikta blicken mot framtiden. Årstiderna, eller snarare mängden ljus, påverkar hjärnans funktion, våra känslor och vårt sociala liv, så det är inte konstigt att vi tycker att en del årstider är i mindre trevliga medan andra är efterlängtade, utifrån våra personliga erfarenheter. Här uppe i norr är det många som älskar sommaren, men alla årstider har sina för- och nackdelar och lycklig är den som finner glädje i varje årstid. Speciellt för dem som rör sig i naturen erbjuder årscykeln oändligt mycket att uppleva och förundra sig över.

Utgångspunkten för samarbetsutställningen mellan Uleåborgs konstmuseum och Finländska konststiftelser rf har varit det hur årstidernas tar sig uttryck i naturen, landskapet och i människornas liv.  I ett land som Finland som tillhör det norra halvklotet  är vi vana vid fyra eller i det samiska samhället även åtta olika årstider. Men under de senaste åren har vi fått vänja oss vid tanken att årstiderna inte längre är vad de brukade vara. Klimatförändringarna påverkar den globala klimatutvecklingen, som i sin tur synligt och påtagligt formar levnadsvillkoren för växter, djur och oss människor.

Utställningen består av 80 verk, huvudsakligen målningar. Verken har valts ut från Finländska konststiftelser rf:s elva medlemsstiftelsers konstsamlingar som anses vara nationellt betydelsefulla och omfattar tillsammans mer än 25 000 verk.  Enligt intendent Elina Vieru, som fungerat som kurator för utställningen, betonades presentation och en viss konkret profil i de valda verken, eftersom flera av samlingarna fokuserar på äldre figurativ konst samtidigt som temat för utställningen begränsar val av verk.

Ungefär hälften av verken i utställningen är från tiden före 1950-talet och hälften från tiden efter det. Äldre konst från 1870-talet till tidiga 1900-talet representeras i utställningen av till exempel Ferdinand von Wright, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela, Ellen Favorin och Helmi Biese. De beskriver bl.a. den finska naturen på ett sätt som i den nutida betraktarens ögon får en nostalgisk ton. I verk av samtida konstnärer som Marika Mäkelä, Petri Hytönen, Joel Slotte och Anna Retulainen närmar man sig årstiderna mer utifrån ett subjektivt sinnestillstånd och egna tolkningar.