Arbete?

Aarne Nopsanen: Onsdagsklubben (1959), UPM-Kymmenes kulturstiftelse.

Utställningen har producerats av Föreningen Finländska konststiftelser (STSY) och utställningens kurator är Susanna Luojus från Amos Andersons konstmuseum. 

Amos Andersons konstmuseum

Georgsgatan 27, PB 14, 00101 Helsingfors, Tfn (09) 684 4460. . www.amosanderson.fi

Öppet: må, to, fre 10-18; on 10-20; lö-sö 11-17. Tisdagar stängt.
Inträdesavgift 10 €, pensionärer 6 €, studerande 2 €. Under 18 år gratis.

Allmänna guidningar på svenska må kl. 16.30, på finska onsdagar kl. 17.30. Gruppbokningar tfn (09) 684 4460.