Väinö Blomstedt: Saaristomaisema, 1910-luku. UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö. Kuva: Matias Uusikylä
Väinö Blomstedt: Skärgård landskap, 1910-talet. UPM-Kymmenes Kulturstiftelse. Foto: Matias Uusikylä

Havet tar, havet ger

På Österbottens museum öppnas den 6 juni 2019 en utställning med havet som tema. Utställningen har sammanställts ur Föreningen Finländska konststiftelsers medlemmars och Vasa stads museers samlingar. Den berättar om hur haven och kusterna samt människors, tankars och föremåls rörlighet i anknytning till dem kan ses i konsten och kulturhistorien. Utställningen pågår till och med 20.10.

Utställningen har sammanställts i samarbete med Föreningen Finländska konststiftelser. Föreningen Finländska konststiftelser bildades år 2006. Medlemmar i föreningen är Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Konststiftelsen Merita, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse samt Stiftelsen för Åbo Akademi och OP-gruppens Konststiftelse vilka anslöt sig i fjol.

På den av konsthistoriker Tuija Peltomaa sammanställda utställningen finns verk med havsmotiv från 1850-talet till 1950-talet.

Tidsperspektivet synliggör vilken betydelse havet har i kulturens, samhällets och näringslivets utvecklingsfaser, förklarar Peltomaa.

Enligt Peltomaa kommer vi inte ofta att tänka på vad allt havet har hämtat med sig till Finland och hur det har transporterat finländare och finska produkter runt världen. Mången sak skulle vara annorlunda utan havet och sjöfarten.

Havet skiljer inte åt, utan det förenar över ländernas och kontinenternas gränser. Det är aktuellt och viktigt att tänka på det som förenar oss, påminner Peltomaa.

Utställningen framskrider från landsbygdssamhället i medlet av 1800-talet till det alltmer urbana Finland på 1940- och 1950-talen

Utställningen berättar om ett Finland som växer, utvecklas och förändras, om traditioner och den moderna tidens fenomen.

Utöver målningarna åskådliggör föremål, kartor och spelbräden hur havet har varit med i finländarnas historia och liv i många olika former. Jag hoppas att besökare i alla åldrar hittar mycket att se och diskutera i dem, säger Peltomaa.

På utställningen visas över 70 verk, av vilka en del kommer från privata samlingar och sällan ställs ut. Bland annat dessa konstnärers verk finns med: Albert Edelfelt, Magnus Enckell, Oscar Kleineh, Victor Westerholm, Berndt Lindholm, Hugo Simberg och Lennart Segerstråle. Förutom oljemålningar finns det också skulpturer, akvareller, grafik och teckningar.

Det har varit härligt att upptäcka hur konstnärerna har avbildat havet i allt från stora och anslående målningar till små grafikblad. Därför vill jag också ge betraktaren tillfälle att uppleva konstens hav både som vidsträckta panoramabilder och som teckningar och grafikblad som inbjuder till att betrakta dem på nära håll, säger Peltomaa.

I vitriner kan man betrakta föremål som gör sjöfartens inverkan på Vasaregionen konkret. Innehållet i vitrinerna berättar om importerade varor, sjöfartens exotism och den symbolik som anknyter till havet. Med på utställningen finns också den ljudvärld som berättar om havet.

Evenemang

Gratis inträde till utställningen är det på Världshavsdagen lördagen den 8 juni.

Utställningens kurator Tuija Peltomaa presenterar utställningens verk och tema på två specialguidningar, som hålls lördagen den 24 augusti och den 19 oktober.

Under Konstens natt den 8 augusti kl. 15-22 är det fritt inträde till Österbottens museum och Vasa stads övriga museer.

Utställningens guidningar för allmänheten ordnas andra söndagen varje månad kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Närmare uppgifter ger:

amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415,

Anu Kehusmaa, Föreningen Finländska konststiftelser, tfn 041 4377566,