Ferdinand von Wright (1822–1906): Sommarlandskap (1880), Fortums Konststiftelse

Barn och natur

Pop up-utställning i galleriet vid Hanaholmens kulturcentrum

Till Föreningen Finländska konststiftelser STSY:s pop up-utställning har samlats konstverk med temat barnet och naturen ur fem olika konststiftelsers samlingar från guldåldern. Bland konstverken finns sällsynta målningar och skulpturer av bland annat Ferdinand von Wright, Ellen Thesleff, Hugo Simberg, Pekka Halonen och Verner Thomé.

Den avgiftsfria utställningen är främst avsedd för lågstadieskolor som även erbjuds en möjlighet att på förhand boka avgiftsfri guidning på vardagar. Övriga besökare kan bekanta sig med utställningen lördagar kl. 10–14 och (eller under) vecka 8 mån–lör kl. 10–14.

I utställningen medverkar Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Konststiftelsen Merita och UPM-Kymmenes Kulturstiftelse som är medlemmar i STSY.

Utställningen har sammanställts av Föreningen Finländska konststiftelser STSY och utställningens kurator är Konststiftelsen Meritas ombud Anu Kehusmaa.

Pop up-utställningen Barnet och naturen 2.2–23.3.2018

Skolor mån–fre kl. 10–14, övriga besökare lördagar kl. 10–14 och vecka 8 mån–lör kl. 10–14. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo)

Fritt inträde.