Magnus von Wright, Honkolan kartano, 1867, öljy kankaalle. Kuva: Seppo Hilpo.
Magnus von Wright, Honkola gård, 1867, olja på duk, 50,5 x 71 cm. Bild: Seppo Hilpo

Konststiftelsen Merita

Konststiftelsen Merita sr är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att befrämja finländsk konst och konsthistorisk forskning. Stiftelsen upprätthåller och utvecklar sin konstsamling, ordnar utställningar, lånar ut sina konstverk samt beviljar stipendier till konstnärer och till forskare i konsthistoria. Konststiftelsen Merita förvaltar även Nordeas porträttsamling, som består av 74 konstverk. 

Konststiftelsen Meritas samling består av 1 038 verk, bland dem många nationellt kända verk och konsthistoriska rariteter. Verken är utplockade ur samlingarna hos Nordeabankens föregångare och omfattar finländsk bildkonst från ungefär två århundraden. Omkring hälften av samlingen är placerad på Nordeas kontor runtom i Finland.

Man kan bekanta sig med verken i samlingen på en förhandsbokad guidad rundvandring i Nordeas gamla bankhus, på adressen Alexandersgatan 36 B, Helsingfors.

Medlem sedan 2007. 

Ombudsman Anu Kehusmaa,

www.artmerita.fi